Het is u vast opgevallen. Al enkele malen de laatste tijd was de klok van de Hensbroeker Kerk vijf minuten achter elkaar te horen, ’s middags direct na vijf uur. Dit gebeier was bedoeld als eerbetoon voor een overledene.
Wij – het bestuur van Stichting Vrienden Hensbroeker Kerk – willen er een traditie van maken: de kerkklok luiden als iemand uit ons dorp of Wogmeer-west is overleden. Dat zal alleen gebeuren na instemming van de familie.
Wij zien het klokkengelui na een overlijden als een gebaar van betrokkenheid van de gemeenschap tot de nabestaanden. De naam van de overledene brengen wij niet naar buiten, ook niet via Facebook of onze website. Het luiden zal altijd ’s middags zijn, aansluitend aan de klok van vijf uur. De dag bepaalt de familie.
Heeft u een sterfgeval in de familie en wilt u dat de klok luidt? Neem contact op met ons bestuurslid Angita Waal-Pijper, telefoon 06-50606710, email angita.waal@quicknet.nl.