gegevens van de Stichting Vrienden Hensbroeker Kerk

RSIN 809408296

KvK: 41235428

Adres kerk: Kerkweg 2, 1711 RS Hensbroek

Post en sleuteladres: Lida Dijkstra, Waterweidje 2, 1711 TB Hensbroek

Doelstelling: 

  • het behouden en onderhouden van het kerkgebouw van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk te Hensbroek als dorpsgezicht. Het onderhoud van de toren van het kerkgebouw behoort niet tot het doel van de stichting aangezien de toren eigendom is van de Gemeente waartoe Hensbroek behoort;
  • het ter beschikking stellen van het kerkgebouw voor het houden van culturele evenementen, kerkdiensten, afscheidsbijeenkomsten en huwelijksplechtigheden, alsmede vergaderingen en ander soortige bijeenkomsten;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling:

  • Ed Dekker                     voorzitter
  • Lia Smal                        secretaris
  • Lida Dijkstra-Pastoor  penningmeester
  • Jan van Baar                bestuurslid
  • Erik van Tooren            bestuurslid

Beloningsbeleid: 

De stichting kent geen specifiek beloningsbeleid. De meeste werkzaamheden en andersoortige activiteiten worden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Specialistische werkzaamheden uitbesteed aan professionele bedrijven worden conform markttarieven vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan: 

In de periode 2020-2023 wil de stichting een stevig fundament creëren om in de jaren daarna het kerkgebouw als ‘hart van het dorp’ verantwoord te kunnen overdragen aan een jongere generatie bestuurders. Daartoe willen wij allerlei activiteiten de ruimte geven. Met als doel dat velen uit het dorp en wijde omgeving het kerkgebouw goed weten te vinden en ook terugkomen.

Als activiteiten denken wij onder meer aan kerkdiners, babyshowers en andere feestelijke bijeenkomsten die een bijzondere ambiance verdienen, bedrijfspresentaties, exposities, culturele ontmoetingen, andersoortige bijeenkomsten en leerzame speurtochten voor kinderen in en rond de kerk. Het gebouw is ook beschikbaar als trouwlocatie en als plek voor condoleances en uitvaartbijeenkomsten.

Agenda: klik hier